Ukupan broj firmi: 125724

Registar firmih u BiH

Ukupno pronađeno: 38 za pojam: Dobretići

"BILJEŠKOVIĆ", d.o.o. Dobretići
VUKOVIĆI BB , Dobretići

Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

Detalji

"DOBRETA" SUR DOBRETIĆI,vl. G.Ilinković
DOBRETIĆI B.B. , Dobretići

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Detalji

"EUROELAN" D.O.O. Poslovna jedinica "BRIST" Dobretići
DOBRETIĆI BB , Dobretići

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

Detalji

"GATER" D.O.O. DOBRETIĆI
BRNJIĆI B.B. , Dobretići

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

Detalji

"JAJČANKA-JAKOVLJEVIĆ" d.o.o Jajce-POSLOVNA JEDINICA-PODRUŽNICA "DOBRETIĆI" Dobretići
DOBRETIĆI B.B. , Dobretići

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

"JURIŠIĆ" d.o.o. Dobretići
MILAŠEVCI BB , Dobretići

Sječa drva (iskorištavanje šuma)

Detalji

"S I P" d.o.o. Dobretići
ŠARANKA,VITOVLJE B.B. , Dobretići

Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta

Detalji

"ŠAHOVSKI KLUB POUGARJE" , Dobretići
DOBRETIĆI B.B. , Dobretići

Ostale sportske djelatnosti

Detalji

"UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA OPĆINE DOBRETIĆI", Dobretići
Dobretići b.b. , Dobretići

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Detalji

"UMDDR HZ HB" OPĆINA JAJCE I DOBRETIĆI
DOBRETIĆI B.B. , Dobretići

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Detalji

CRVENI KRIŽ DOBRETIĆI
DOBRETIĆI BB , Dobretići

Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d. n.

Detalji

Društvo sa ograničenom odgovornošću "POUGARKA" Jajce, poslovna jedinica "FARMA BUNAR" Dobretići
DOBRETIĆI B.B. , Dobretići

Uzgoj ostalih goveda i bivola

Detalji

E-P "KORJENI"
DOBRETIĆI BB , Dobretići

Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Detalji

HP d.o.o. Mostar, Podružnica OJ Jajce, Poštanski ured Dobretić
U PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE BB , Dobretići

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

Detalji

J.P."Šume Herceg-Bosne" d.o.o. Mostar, Šumarija Dobretić
DOBRETIĆI BB , Dobretići

Detalji

JKP "KOMUNALAC" DOBRETIĆI
DOBRETIĆI B.B. , Dobretići

Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom

Detalji

JKP "VIK DOBRETIĆI" d.o.o. Dobretići
DOBRETIĆI B.B. , Dobretići

Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Detalji

JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Dobretići" Dobretići
DOBRETIĆI BB , Dobretići

Detalji

LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BiH, Sarajevo-Opštinski odbor Dobretići
KALIBUNAR BB , Dobretići

Djelatnosti političkih organizacija

Detalji

OPĆINA DOBRETIĆ-OPĆINSKO POGLAV. OPĆINE DOBRETIĆI
DOBRETIĆI BB , Dobretići

Opće djelatnosti javne uprave

Detalji

Pretraga po ključnoj riječi