Ukupan broj firmi: 125725

JKP "VIK DOBRETIĆI" d.o.o. Dobretići

Javno komunalno poduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA DOBRETIĆI" d.o.o. Dobretići


Firma JKP "VIK DOBRETIĆI" d.o.o. Dobretići je osnovana 17.06.2010 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-10-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

Adresa

DOBRETIĆI B.B., Dobretići
ID broj 4236505330003
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-10-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 17.06.2010