Ukupan broj firmi: 125725

"JURIŠIĆ" d.o.o. Dobretići

"JURIŠIĆ" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Dobretići


Firma "JURIŠIĆ" d.o.o. Dobretići je osnovana 15.01.2004 godine na osnovu rješenja broj 1-4589 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sječa drva (iskorištavanje šuma).

Adresa

MILAŠEVCI BB, Dobretići

Broj telefona

030-644123 065-699904

ID broj 4236288640007
PDV broj
Matični broj 1-4589
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 15.01.2004