Ukupan broj firmi: 125725

"S I P" d.o.o. Dobretići

"S I P" PROIZVODNO,TRGOVINSKO I USLUŽNO DRUŠTVO d.o.o. Dobretići


Firma "S I P" d.o.o. Dobretići je osnovana 26.10.2002 godine na osnovu rješenja broj 1-3748 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

ŠARANKA,VITOVLJE B.B., Dobretići

Broj telefona

061/786-204

ID broj 4236084640008
PDV broj
Matični broj 1-3748
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 26.10.2002