"SB FARM" d.o.o. Travnik
Prometno društvo "SB FARM" Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik
Broj pregleda
496
Adresa
ALEJA KONZULA 5
Opština
Travnik
Telefon
510581;510-583
Fax
ID broj
4236106120003
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1586
Email
Web
Broj uposlenika
24
Datum registracije
26.08.2002PROD:

DEV:

RAN: