"2 BRATA" SZKR D. VAKUF, vl. S. Korugić
Samostalna zanatska kovačka radnja "2 BRATA", vl. Korugić Senad, Donji Vakuf
Broj pregleda
190
Adresa
VUČINAC B.B.
Opština
Donji Vakuf
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
04-21-966/08
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
25.09.1996PROD:

DEV:

RAN: