"FOTOMEDIA" OBRT TRAVNIK, vl. O. Ganibegović
Obrtnička radnja "FOTOMEDIA", vlasnik Ganibegović Orhan, Travnik
Broj pregleda
517
Adresa
BOSANSKA 125
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-21-2-3187/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
16.09.2009PROD:

DEV:

RAN: