"MEKIĆ" OBRT TRAVNIK, vl. N. Mekić
Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda "MEKIĆ", vlasnik Mekić Nijaz, Travnik
Broj pregleda
332
Adresa
HAN BILA, POSTINJE B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-21-2-298/201
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
05.02.2010PROD:

DEV:

RAN: