Ukupan broj firmi: 125725

"ŠIRJEVIĆI-KOMERC" d.o.o. Sarajevo, Srednje

"ŠIRJEVIĆI-KOMERC" proizvodnja, uvoz, izvoz i promet d.o.o. Sarajevo, Srednje


Firma "ŠIRJEVIĆI-KOMERC" d.o.o. Sarajevo, Srednje je osnovana 24.08.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-16927 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

PALANKA BB, Ilijaš

Broj telefona

061 203-732

ID broj 4200626810008
PDV broj
Matični broj 1-16927
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 24.08.1996