Ukupan broj firmi: 125725

"NUSEL" d.o.o. Ilijaš

"NUSEL" društvo za proizvodnju i preradu drveta d.o.o. Ilijaš


Firma "NUSEL" d.o.o. Ilijaš je osnovana 26.06.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-16552 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

MALEŠIĆI 55, Ilijaš

Broj telefona

489-300

ID broj 4200210550007
PDV broj
Matični broj 1-16552
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 26.06.1996