Ukupan broj firmi: 125724

O.Š. "ZAIM KOLAR" DEJČIĆI

JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "ZAIM KOLAR" DEJČIĆI


Firma O.Š. "ZAIM KOLAR" DEJČIĆI je osnovana 28.06.1983 godine na osnovu rješenja broj 3-157 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

DEJČIĆI BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 3-157
Web stranica
Broj uposlenika 41
Datum registracije 28.06.1983