Ukupan broj firmi: 125724

" AUTO TRADER MAGAZIN" d.o.o. Sarajevo

" AUTO TRADER MAGAZIN" Društvo za uredništvo,izdavaštvo, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo


Firma " AUTO TRADER MAGAZIN" d.o.o. Sarajevo je osnovana 14.11.2007 godine na osnovu rješenja broj 65-01-0077-07 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija.

Adresa

DOBRINJSKE BOLNICE BB, Sarajevo Novi Grad

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4201277240009
PDV broj
Matični broj 65-01-0077-07
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 14.11.2007