"ŠIPIĆ" POLJOPRIVREDNI OBRT NOVA BILA-TRAVNIK, vl. M. Šipić
Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja, sadnog materijala "ŠIPIĆ", vlasnik Šipić Miroslav, Nova Bila, Travnik
Broj pregleda
104
Adresa
NOVA BILA, GLADNIK B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-21-2-188/08
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
05.02.2008PROD:

DEV:

RAN: