Ukupan broj firmi: 125725

Poljoprivredni proizvođać

Poljoprivredni proizvođač "HALID PAMUK" vl. Pamuk Halid, Trnovo


Firma Poljoprivredni proizvođać je osnovana 30.06.2006 godine na osnovu rješenja broj UP-02/1-24-308 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BRDA BB, Trnovo - FBIH
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/1-24-308
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 30.06.2006