Ukupan broj firmi: 125724

SO "B. MOĆEVIĆ" Trnovo

Samostalni obrtnik "B. MOĆEVIĆ" Trnovo


Firma SO "B. MOĆEVIĆ" Trnovo je osnovana 05.11.2008 godine na osnovu rješenja broj UP – 02/1 – 24 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

ILOVICE BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP – 02/1 – 24
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 05.11.2008