Ukupan broj firmi: 125725

"OAZA"

SPD "OAZA" Medić Ekrem, Ilijaš


Firma "OAZA" je osnovana 15.05.2006 godine na osnovu rješenja broj 05-24-1071/06 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

KARAŠNICA 6, Ilijaš
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-24-1071/06
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 15.05.2006