"EUROBOSNA" d.o.o. TRAVNIK
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE "EUROBOSNA"DOO TRAVNIK
Broj pregleda
126
Adresa
ŽITARNICA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
061/708-393
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1439
Email
Web
Broj uposlenika
4
Datum registracije
21.08.1998PROD:

DEV:

RAN: