"ROMANCA" KRČMA TRAVNIK, vl. S. Tadić
Krčma "ROMANCA", vlasnica Tadić Senada, Travnik
Broj pregleda
92
Adresa
ERIKA BRANDISA B.B.
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-22-4-2119/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
21.11.2008PROD:

DEV:

RAN: