Ukupan broj firmi: 125725

SSD "FARMINK" Trnovo

Samostalna srodna djelatnost "FARMINK" vl.Mraković Omer ,Trnovo


Firma SSD "FARMINK" Trnovo je osnovana 26.01.2006 godine na osnovu rješenja broj UP-02/1-24-34 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj ostalih životinja.

Adresa

OSTOJIĆI-TRNOVO BB, Trnovo - FBIH
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/1-24-34
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 26.01.2006