Ukupan broj firmi: 125724

SO "BERILO" Trnovo

Srodna djelatnost "BERILO", vl. Berilo Elvira, Trnovo


Firma SO "BERILO" Trnovo je osnovana 05.12.2007 godine na osnovu rješenja broj UP – 02/1 – 24 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

LUKAVAC BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP – 02/1 – 24
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 05.12.2007