Ukupan broj firmi: 125725

"LOAN" d.o.o. Travnik

"LOAN" Društvo ograničene odgovornosti Travnik


Firma "LOAN" d.o.o. Travnik je osnovana 29.10.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostali završni građevinski radovi.

Adresa

Erika Brandisa 19, Travnik

Broj telefona

061 593 412

ID broj 4236461370002
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 29.10.2008