"FARA" D.O.O TRAVNIK
Privredno građevinsko-uslužno društvo "FARA" d.o.o Travnik
Broj pregleda
596
Adresa
MOSOR BB
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
4236176920007
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-1561
Email
Web
Broj uposlenika
8
Datum registracije
27.10.1998PROD:

DEV:

RAN: