Ukupan broj firmi: 125725

JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO – Biro za zapošljavanje Trnovo

JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO – Biro za zapošljavanje Trnovo


Firma JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO – Biro za zapošljavanje Trnovo je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

TRNOVO BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

439-046

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije