Ukupan broj firmi: 125725

"ROVO KOP" d.o.o. Travnik

"ROVO KOP" Društvo ograničene odgovornosti Travnik


Firma "ROVO KOP" d.o.o. Travnik je osnovana 09.05.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Pripremni radovi na gradilištu.

Adresa

POLJE SLAVKA GAVRANČIĆA 64, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 6
Datum registracije 09.05.2011