"NARA PROMET" D.O.O TRAVNIK
GRAĐEVINSKO TRGOVAČKO I USLUŽNO DRUŠTVO "NARA PROMET" D.O.O TRAVNIK
Broj pregleda
87
Adresa
KRNDIJA 6
Opština
Travnik
Telefon
512-325
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-3598
Email
Web
Broj uposlenika
1
Datum registracije
24.08.1997PROD:

DEV:

RAN: