"ADIS" TR TRAVNIK, vl. E. Torlak
Trgovačka radnja "ADIS", vlasnik Torlak Ekrem, Travnik
Broj pregleda
133
Adresa
BOSANSKA 60
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
09-20-2-2877/20
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
11.09.2009PROD:

DEV:

RAN: