"ABA" d.o.o. Travnik,Poslovna jedinica br.6 "PIJACA" Travnik
"ABA" d.o.o. Travnik,Poslovna jedinica br.6 "PIJACA" Travnik
Broj pregleda
96
Adresa
ZELENA PIJACA,ČABRUŠA BB
Opština
Travnik
Telefon
030-518158
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
06-19-1-1362/2005
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
28.04.2005PROD:

DEV:

RAN: