Ukupan broj firmi: 125724

"ELEKRTOVOLT" d.o.o. Travnik-Mehurići

Proizvodno uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću "ELEKTROVOLT" Travnik-Mehurići


Firma "ELEKRTOVOLT" d.o.o. Travnik-Mehurići je osnovana 22.05.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000278 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja električne energije.

Adresa

Mehurići bb, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000278
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 22.05.2012