"ELEKRTOVOLT" d.o.o. Travnik-Mehurići
Proizvodno uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću "ELEKTROVOLT" Travnik-Mehurići
Broj pregleda
135
Adresa
Mehurići bb
Opština
Travnik
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
051-0-Reg-12-000278
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
22.05.2012PROD:

DEV:

RAN: