Ukupan broj firmi: 125725

"TRAVNIČKI SUVENIRI" vlasnica Horić Šejla, Travnik

"TRAVNIČKI SUVENIRI" vlasnica Horić Šejla, Travnik


Firma "TRAVNIČKI SUVENIRI" vlasnica Horić Šejla, Travnik je osnovana 19.06.2012 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-868/2012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja keramičkih proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta.

Adresa

Šumeće bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-868/2012
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 19.06.2012