Ukupan broj firmi: 125725

"MEŠIĆ" SPP

Samostalni poljoprivredni proizvođač "MEŠIĆ" Mešić Hamid Trnovo


Firma "MEŠIĆ" SPP je osnovana 21.05.2002 godine na osnovu rješenja broj UP-02/7-24-258/ kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

GOVEDOVIĆI BB, Trnovo - FBIH
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/7-24-258/
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 21.05.2002