Ukupan broj firmi: 125725

SPD "MUSIĆ" Trnovo

SPD "MUSIĆ" vl.Musić Ramo, Trnovo


Firma SPD "MUSIĆ" Trnovo je osnovana 14.11.2008 godine na osnovu rješenja broj UP – 02/1 – 24 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

JELAČIĆI BB, Trnovo - FBIH
ID broj
PDV broj
Matični broj UP – 02/1 – 24
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 14.11.2008