Human. organ. OMLADINSKI CENTAR iz TRAVNIKA -TURBE
Humanitarna organizacija OMLADINSKI CENTAR TURBE iz TRAVNIKA-TURBE
Broj pregleda
142
Adresa
TURBE,ALEJA (SRC VLAŠIĆ) BB
Opština
Travnik
Telefon
030-531652
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
05-36-2735/02
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
06.08.2002PROD:

DEV:

RAN: