Ukupan broj firmi: 125725

"INNEXSAL" d.o.o. Sarajevo

"INNEXSAL" export-import d.o.o. Sarajevo


Firma "INNEXSAL" d.o.o. Sarajevo je osnovana 07.03.2008 godine na osnovu rješenja broj 65-01-0113-08 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

BOSANSKI PUT 183, Ilijaš

Broj telefona

061-222-841

ID broj 4201317300000
PDV broj
Matični broj 65-01-0113-08
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 07.03.2008