Ukupan broj firmi: 125724

" ŽICA " d.d. Sarajevo

" ŽICA " dioničko društvo za preradu žice i izradu proizvoda od žice Sarajevo


Firma " ŽICA " d.d. Sarajevo je osnovana 29.06.1989 godine na osnovu rješenja broj 1-953 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Hladno vučenje žice.

Adresa

DŽEMALA BIJEDIĆA 160, Sarajevo Novi Grad

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4200598850007
PDV broj
Matični broj 1-953
Web stranica
Broj uposlenika 238
Datum registracije 29.06.1989