Ukupan broj firmi: 125725

"MilTel" d.o.o. Sarajevo

"MilTel" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Trnovo


Firma "MilTel" d.o.o. Sarajevo je osnovana 26.04.2007 godine na osnovu rješenja broj 1-26305 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj muznih krava.

Adresa

TUŠILA BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

062/224-958

ID broj 4201223230008
PDV broj
Matični broj 1-26305
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 26.04.2007