"BROJLER" Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peredarstvu d.o.o. Sarajevo – Podružnica br.1 Travnik
"BROJLER" Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peredarstvu d.o.o. Sarajevo – Podružnica br.1 Travnik
Broj pregleda
79
Adresa
BOSANSKA 119
Opština
Travnik
Telefon
033-452-544
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: