Ugostiteljsko trgovačko društvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica Samoposluga "Korzo" Travnik
Ugostiteljsko trgovačko društvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica Samoposluga "Korzo" Travnik
Broj pregleda
70
Adresa
BOSANSKA 77
Opština
Travnik
Telefon
708-118
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracijePROD:

DEV:

RAN: