"BUJRUM" D.O.O TRAVNIK
Društvo za proizvodnju i usluge "BUJRUM" Travnik,d.o.o
Broj pregleda
97
Adresa
MEHURIĆI 52
Opština
Travnik
Telefon
564-451
Fax
ID broj
4236099590007
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4292
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
12.04.2002PROD:

DEV:

RAN: