"AGIĆ" D.O.O TRAVNIK
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE "AGIĆ" D.O.O TRAVNIK
Broj pregleda
114
Adresa
KONATUR 2 D
Opština
Travnik
Telefon
030-511-223
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-2433
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
10.06.1991PROD:

DEV:

RAN: