"VANI" d.o.o. Nova Bila, Travnik
PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO "VANI" d.o.o. Nova Bila 2, Općina Travnik
Broj pregleda
67
Adresa
NOVA BILA 2
Opština
Travnik
Telefon
030 707-721
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-39
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
15.12.1999PROD:

DEV:

RAN: