Ukupan broj firmi: 125725

"SAJVON" D.O.O TRAVNIK

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU "SAJVON" d.o.o Travnik


Firma "SAJVON" D.O.O TRAVNIK je osnovana 30.08.2002 godine na osnovu rješenja broj 1-4354 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom.

Adresa

TABIĆ MAHALA 42, Travnik

Broj telefona

030-617-424

ID broj 4236002340001
PDV broj
Matični broj 1-4354
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 30.08.2002