Ukupan broj firmi: 125724

"COMPANY PEEB" d.o.o. Travnik

Privredno društvo za proizvodnju električne energije "COMPANY PEEB" d.o.o Travnik


Firma "COMPANY PEEB" d.o.o. Travnik je osnovana 27.04.2007 godine na osnovu rješenja broj 1-4143 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja električne energije.

Adresa

MEHURIĆI B.B., Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236412240004
PDV broj
Matični broj 1-4143
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.04.2007