Ukupan broj firmi: 125725

"TERMOGLASS" d.o.o. Travnik

"TERMOGLASS" d.o.o. Travnik


Firma "TERMOGLASS" d.o.o. Travnik je osnovana 28.02.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-3266 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Oblikovanje i obrada ravnog stakla.

Adresa

BAZEN B.B., Travnik

Broj telefona

030/530-171

ID broj 4236004470000
PDV broj
Matični broj 1-3266
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 28.02.2000