Ukupan broj firmi: 125724

"AMS-COMMERCE" TRAVNIK D.O.O.

"AMS-COMMERCE" EXPORT-IMPORT PROIZVODNO PROMETNODRUŠTVO TRAVNIK D.O.O.


Firma "AMS-COMMERCE" TRAVNIK D.O.O. je osnovana 05.02.1992 godine na osnovu rješenja broj 1-194 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

Donje Osoje 7, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236051630007
PDV broj
Matični broj 1-194
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 05.02.1992