Ukupan broj firmi: 125724

"E.R. DERVIĆ" d.o.o. Turbe

"E.R. DERVIĆ" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE d.o.o. Turbe


Firma "E.R. DERVIĆ" d.o.o. Turbe je osnovana 27.05.2004 godine na osnovu rješenja broj 1-4655 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača.

Adresa

TURBE,BAZEN 34, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236306640001
PDV broj
Matični broj 1-4655
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.05.2004