"E.R. DERVIĆ" d.o.o. Turbe
"E.R. DERVIĆ" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE d.o.o. Turbe
Broj pregleda
75
Adresa
TURBE,BAZEN 34
Opština
Travnik
Telefon
061-143772
Fax
ID broj
4236306640001
PDV broj
Mobitel
Matični broj
1-4655
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
27.05.2004PROD:

DEV:

RAN: