Ukupan broj firmi: 125724

Samostalni obrtnik

Samostalni obrtnik "JASMIN GODINJAK" Trnovo


Firma Samostalni obrtnik je osnovana 27.10.2009 godine na osnovu rješenja broj UP-02/5-24-717 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

TREBEČAJ BB, Trnovo - FBIH

Broj telefona

***/***-***

ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/5-24-717
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.10.2009