Ukupan broj firmi: 125725

D.O.O. "ALFA SECURITY" d.o.o. Travnik

DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "ALFA SECURITY" TRAVNIK


Firma D.O.O. "ALFA SECURITY" d.o.o. Travnik je osnovana 04.05.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-2361 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Istražne djelatnosti.

Adresa

SREDNJE OSOJE 2A, Travnik

Broj telefona

030 511-788

ID broj 4236019400008
PDV broj
Matični broj 1-2361
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 04.05.1999