Ukupan broj firmi: 125724

"DAUTHENTIC DESIGN" d.o.o. Travnik

"DAUTHENTIC DESIGN" Društvo ograničene odgovornosti Travnik


Firma "DAUTHENTIC DESIGN" d.o.o. Travnik je osnovana 27.12.2010 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-10-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Arhitektonske djelatnosti.

Adresa

Šehida 17, Travnik

Broj telefona

***/***-***

ID broj 4236514320002
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-10-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.12.2010