Ukupan broj firmi: 125725

"REVIKO" d.o.o.Travnik

"REVIKO" Društvo za reviziju i računovodstvo,d.o.o. Travnik


Firma "REVIKO" d.o.o.Travnik je osnovana 27.06.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-3940 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

Adresa

ŠUMEĆE 156, Travnik

Broj telefona

030-518372

ID broj 4236128520005
PDV broj
Matični broj 1-3940
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.06.2000