Ukupan broj firmi: 125725

SP "A.LEHIĆ" Ostojići-Trnovo

Samostalni poljoprivrednik "A.LEHIĆ" vl.Lehić Admir, Ostojići-Trnovo


Firma SP "A.LEHIĆ" Ostojići-Trnovo je osnovana 08.10.2010 godine na osnovu rješenja broj UP-02/5-24-688 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

TRNOVO, OSTOJIĆI BB, Trnovo - FBIH
ID broj
PDV broj
Matični broj UP-02/5-24-688
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 08.10.2010